Να γιατί πρέπει να πάνε φυλακή οι ΓΑΠ, ΠΑΠ, Προβό, Γεωργίου και σια…

Olympia.gr

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, 9,1 ΕΛΛΕΙΜΜΑ της γενικής κυβέρνησης!! Πως πήγε λοιπόν 15,7 σε δύο μήνες; Το μαγειρέψατε; Τότε πρέπει να πάτε ισόβια.19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, 9,1 ΕΛΛΕΙΜΜΑ της γενικής κυβέρνησης!! Πως πήγε λοιπόν 15,7 σε δύο μήνες;

Το μαγειρέψατε; Τότε πρέπει να πάτε ισόβια.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 15 επιπλέον λέξεις