Η Microsoft εγκαινίασε Κέντρο καταπολέμησης Ηλεκτρονικoύ Εγκλήματος

mySatellite

H Microsoft ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του «Microsoft Cybercrime Center». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κέντρο προώθησης του αγώνα κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Το Microsoft Cybercrime Center, συνδυάζει τη νομική και τεχνική κατάρτιση της Microsoft με τεχνολογικά μέσα αιχμής.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 101 επιπλέον λέξεις