Στην εικονική πραγματικότητα που ζούμε, δεν έχουμε ούτε ακίνητα ούτε καταθέσεις. Η ίδια η ζωή μας είναι υποθηκευμένη.

Olympia.gr

LOCKHEED MARTIN PHOTO  Lockheed Martin's VR Chill laboratory.Η ζωή μας είναι άμεσα εξαρτημένη από δύο κύριους παράγοντες. Την πληροφόρηση και το χρήμα. Εκείνος που κατέχει αυτούς τους δύο παράγοντες, ασκεί άμεση εξουσία πάνω μας και κατευθύνει τις ζωές μας. Σε ότι αφορά τον πρώτο παράγοντα, την πληροφόρηση από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, και την υπνωτική εξάρτησή μας από αυτά, το βιώνουμε όλοι στον καναπέ μας, όταν πιστεύουμε ότι μας ψεκάζουν ενώ στην πραγματικότητα

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.451 επιπλέον λέξεις