Παράκληση πλουσίων: Βοηθήστε μας φτωχοί, να μη σας μοιάσουμε

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Πλούσιοι_φτωχοί_σκίτσο_270611

Του Χρήστου Επαμ. Κυργιάκη

Τελικά είναι αδύνατον να φανταστεί κάποιος πόσα πράγματα μπορεί να πληροφορηθεί στα πιο απίθανα μέρη, όπως για παράδειγμα στους χώρους ενός μαιευτηρίου.

Βρέθηκα στο μαιευτήριο σε αναμονή, για αρκετές ώρες, του ερχομού του νέου μέλους μιας πολύ φιλικής οικογένειας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 690 επιπλέον λέξεις