Ο Στουρνάρας κρατούσε 55 επίορκους κανονικότατα στις θέσεις τους!

Olympia.gr

http://olympiada.files.wordpress.com/2013/11/efa47-25cf258325cf258425ce25bf25cf258525cf258125ce25bd25ce25b125cf258125ce25b125cf2582.jpgΠενήντα πέντε (55) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, στην πλειοψηφία τους εφοριακοί και τελωνιακοί, σε βάρος  των οποίων αν και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχει επιβληθεί ποινή από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο δεν έχει προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία, εντόπισε το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Οι εν λόγω υπάλληλοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα (εκβίαση, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παθητική δωροδοκία, υπεξαίρεση, υπεξαγωγή εγγράφου, πλαστογραφία, απιστία, απάτη κατ’ εξακολούθηση,

Δείτε την αρχική δημοσίευση 330 επιπλέον λέξεις