Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤ ΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Olympia.gr

%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF+%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585+%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CE%25BD+%25CF%2587%25CE%25AC%25CF%2588%25CE%25B1+%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF+%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582+%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%258D+%25CE%2592%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD+-+%25CE%25A0%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25B3%25CF%258D%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585.jpg


Στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821 ηΜακεδονία έχει να επιδείξει μεγάλα και εξαιρετικής σημασίας γεγονότα όπως η εξέγερση της Χαλκιδικής οι σφαγές της Θεσσαλονίκης και ο «ΧΑΛΑΣΜΟΣ της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Η Χαλκιδική, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από το τουρκικό ζυγό, λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης της, του συμπαγούς ελληνικού πληθυσμού της και της γειτνίασής της με την Θεσσαλονίκη. Όπως είναι γνωστό στους αιώνες της τουρκοκρατίας η χερσόνησος της Χαλκιδικής, με τον ορεινό και δασώδη όγκο του Χολομώντα, αποτέλεσε, όπως και… άλλες παρόμοιες ελληνικές περιοχές, ένα καταφύγιο και άσυλο των καταδιωγμένων πληθυσμών των πεδιάδων. Όχι μόνο εμποδίστηκε η μετανάστευση και η διαρροή των κατοίκων της αλλά δέχθηκε και πρόσφυγες από αλλού με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πληθυσμός της και να διατηρήσει σχεδόν αμιγή την ελληνικότητα της, τα προνόμια και τις εκκλησίες της. Σ’ αυτό συντέλεσε η ύπαρξη του Αγίου Όρους, των Μαντεμοχωρίων της…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.197 επιπλέον λέξεις