Διάσπαση του σουνιτικού άξονα λόγω Αιγύπτου και Συρίας