Σε πλατεία Πρωτογενούς Πλεονάσματος θα μετονομαστεί η πλατεία Συντάγματος