Ανοικτή επιστολή στούς 300 βουλευτές.

Olympia.gr

%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7%CC%81.jpg

Κύριες-οι Βουλευτές,
Ο χειμάζων Ελληνικός λαός σάς καλεί να αναλάβετε την ευθύνη σας ατομικά και συνολικά έναντι της καταστροφής τής πατρίδας μας και τού Έθνους.
Η κυβέρνηση η οποία όχι μόνον έχει χάσει την δεδηλωμένη (ποτέ βέβαια δέν την είχε) και εσείς αποτελείτε τούς φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς τού μεγαλύτερου εγκλήματος σε βάρος τής

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.051 επιπλέον λέξεις