40 χάρτες που ερμηνεύουν τον κόσμο.

Ars Longa Vita Brevis

Σήμερα το πρωί, κατά τις 7, ο Γρηγόρης μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα:

Δείτε αυτούς τους χάρτες
δεν βρήκα την ευκαιρία να τους μελετήσω αλλά …ο 40ος  είναι πολύ ενδιαφέρον.
hHnrN
This NASA moving image, recorded by satellite over a full year as part of their Blue Marble Project, shows the ebb and flow of the seasons and vegetation. Both are absolutely crucial factors in every facet of human existence — so crucial we barely even think about them. It’s also a reminder that the Earth is, for all its political and social and religious divisions, still unified by the natural phenomena that make everything else possible.
Η παραπάνω εικόνα αποτελείται από μία σύνθεση εικόνων της ΝΑΣΑ που λήφθηκαν σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου και αναδεικνύει την άμπωτη και την παλίρροια των εποχών και της βλάστησης. Και τα δύο είναι κρίσιμοι παράγοντες σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής– τόσο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 30 επιπλέον λέξεις