Ο Κυνικός Επιθεωρητής Κνουζώ

Olympia.gr

20131108-164246.jpg

του Γεράσιμου Γ. Γερολυμάτου

Αχά!! Τα συντρίμια του αμφορέα στη σκηνή του εγκλήματος είναι σαφή!

Εκείνος που θα ήθελε να ανακαλύψει τον άγνωστο αυτουργό ενός εγκλήματος, έχει μόνο ένα δρόμο. Αυτόν της λογικής. Και αυτός ο δρόμος ονομάζεται «κίνητρο»! Κανείς δεν επωμίζεται την ευθύνη μιας εγκληματικής πράξης, αν η ωφέλεια που προσδοκά από αυτήν, δεν είναι μεγαλύτερη από το ρίσκο της τιμωρίας.

Όλες οι πράξεις και ειδικά οι εγκληματικές, έχουν κάποιο σκοπό και αυτός δε μπορεί να είναι άλλος από τη σκοπούμενη ωφέλεια του εγκληματούντα. Αυτή η «ωφέλεια» είναι το «κινούν» του κινήτρου, αφού η λογική λέει, πως κάποιος αποφεύγει εκείνα που θα τον βλάψουν και επιδιώκει μόνο αυτά που τον ωφελούν. Αφήνω, λοιπόν, κατά μέρος τα παλαιότερα εγκληματικά περιστατικά, για να

Δείτε την αρχική δημοσίευση 679 επιπλέον λέξεις