Δικαστικοί υπάλληλοι Ειρηνοδικείου Ηρακλείου : Απέχουν από τη φύλαξη του Ειρηνοδικείου στους πλει στηριασμούς