Το ΠΑΣΟΚ με ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει τι εχει γίνει μέχρι τωρα στη ΔΤ