ΤΟ …ΜΑΚΕΤΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» ΧΡΥΣΟΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ Ο ΠΑΧΤΑΣ…

Olympia.gr

@epan_e_kinisi

Kοιτάξτε αριστερά το αρχικό σχέδιο της EldoradoGold κ την πραγματική εικόνα καταστροφής στα δεξιά…

…Και στην μέση ο Πάχτας, θα συμπληρώναμε εμείς.

Δείτε την αρχική δημοσίευση