Τελετή αποφοίτησης του σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος -Επιφανείας στο ΚΕΑΤ