Η επικείμενη «φούσκα» των ορυκτών καυσίμων

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

Ένα άρθρο που πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όσοι φίλοι της καλύβας έχουν  επενδυτικά χαρτοφυλάκια γεμάτα… υδατάνθακες 😉

των Αλ Γκορ και Ντέιβιντ Μπλαντ

The Coming Carbon Asset Bubble

Πηγή: http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=8893

Μετά την κρίση δανεισμού και τη μεγάλη ύφεση, θα φαινόταν γελοία η σκέψη να επενδύσει κανείς σε ενυπόθηκα δάνεια! Αλλά όταν εξελισσόταν αυτή η «φούσκα», όπως συνήθως συμβαίνει, κανείς δεν έβλεπε πως δίνονταν 7.5 εκατομμύρια δάνεια σε ανθρώπους που δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν.

Ένας λόγος που σχηματίζονται τέτοιος «φούσκες» είναι πως πολλοί επενδυτές συγχέουν τις έννοιες «αβεβαιότητα» και «ρίσκο». Ο οικονομολόγος Φρανκ Νάιτ (FrankKnight) εμπέδωσε τη λεπτή, αλλά κρίσιμη διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών: η αβεβαιότητα είναι συνήθως ο χειρότερος φόβος του καλού επενδυτή, διότι δεν του επιτρέπει να μετρήσει ή τα κοστολογήσει το ρίσκο που αναλαμβάνει. Όταν οι επενδυτές συγχέουν αβεβαιότητα και ρίσκο, γίνονται ευάλωτοι στη…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.236 επιπλέον λέξεις