Αργή θα είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο

ΨΙΘΥΡΟΙ

Untitled-140410Τι συζητήθηκε μεταξύ CIPΑ – Τρόικας

Οι προσπάθειες του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPΑ) για αναστροφή του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί για την Κύπρο ήταν στο επίκεντρο μακράς συνάντησης του CIPΑ με οκταμελές επιτελείο της Τρόικας.

Οι επικεφαλής του Οργανισμού θεωρούν ότι η διαδικασία επανάκτησης της εμπιστοσύνης στην Κύπρο, παρόλο που ήδη έχει αρχίσει, θα είναι μακρά.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 356 επιπλέον λέξεις