Νέα επικίνδυνη αλλαγή του Facebook για όλους τους χρήστες!

Απ'όλα (με sos)

Μία νέα λειτουργία που θα καταγράφει την ψηφιακή συμπεριφορά των χρηστών

του ετοιμάζεται να κάνει σε πιλοτική εφαρμογή το Facebook.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 147 επιπλέον λέξεις