Για μια νέα μεταρρυθμιστική οπτική

αἰέν ἀριστεύειν

Μαυροζαχαράκης Μανόλης
Πολιτικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος 

Μεταδημοκαρατία και lemonsocialism

Η οικονομική κρίση απέδειξε ότι ο νεοφιλελευθερισμός  δεν απέτυχε πολιτικά  αλλά οικονομικά με την έννοια ότι δεν απέφερε τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Πολιτικά εντούτοις η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία συμπαρέσυρε τις προοδευτικές αφηγήσεις και ειδικότερα  την  σοσιαλδημοκρατική σε μια κοινή πορεία παρακμής..

Η σοσιαλδημοκρατική πρόταση εξουσίας αφομοιώθηκε λιγότερο ή περισσότερο από πολιτικά συστήματα που κυριαρχούνται  από οικονομικά λόμπι ένα φαινόμενο που εύστοχα προσδιορίστηκε από τον  Colin Crouch ως μεταδημοκρατία.

Ακριβώς επειδή η οικονομία απέκτησε δεσπόζουσα θέση έναντι της πολιτικής ,  βιώσαμε  το φαινόμενο του «Lemon Socialism » με την συναίνεση και συμμετοχή της σοσιαλδημοκρατίας .

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.771 επιπλέον λέξεις