ΚΕΠΕ: Μηδενική η ανάπτυξη το 2014

ΚΕΠΕ: Μηδενική η ανάπτυξη το 2014 – Στο 29,3% η ανεργία

Μη περαιτέρω συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένει για το 2014 το ΚΕΠΕ, ωστόσο εκτιμά πως η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Την εκτίμηση ότι το ΑΕΠ το 2014 θα παραμείνει παγωμένο, στο 0,004% και η ανεργία θα αυξηθεί στο 29,3% διατυπώνει το ΚΕΠΕ σε έκθεσή του για την οικονομία. Όπως σημειώνεται με βάση το μοντέλο που επεξεργάζεται ο ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2013 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά και να κυμανθεί γύρω από το 3,55%.

Όπως σημειώνει, η ευμενής αναθεώρηση των προβλέψεων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες του περασμένου Ιουνίου καταδεικνύει ότι επιταχύνεται η μετάβαση της οικονομίας στη νέα της ισορροπία. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συνηγορεί και η εκτίμηση για οριακή άνοδο ή τουλάχιστον μη περαιτέρω συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014. Ωστόσο η πρόβλεψη του ΚΕΠΕ για το 2014 για μηδενική ανάπτυξη απέχει από αυτή του υπουργείου Οικονομικών που μιλά για 0,6% του ΑΕΠ.

Μάλιστα, παρά τις θετικές ενδείξεις για σύντομο τερματισμό της ύφεσης, όμως, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό τόσο κατά διάρκεια του τρέχοντος έτους όσο και του επόμενου (27,6% και 29,3%, αντίστοιχα).

Η διατήρηση της ανεργίας σε δραματικά υψηλά επίπεδα οφείλεται τόσο στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, όσο και στην αδυναμία ταχείας αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των οικονομικών δομών σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο.

Πέραν των εσωτερικών αδυναμιών, η διεθνής εμπειρία υποδεικνύει ότι το μέγεθος της απασχόλησης ανταποκρίνεται με μεγάλη χρονική υστέρηση στις μεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, αναφέρει το ΚΕΠΕ.