Η Task Force εκπαιδεύει εφοριακούς στην κατάσχεση καταθέσεων!

 Την εφαρμογή διαδικασιών για την κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών, διδάσκουν Ευρωπαίοι της Ομάδας Δράσης στα στελέχη του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας μας

Μεθόδους άμεσης είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπουν μεταξύ των άλλων και την εφαρμογή ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την κατάσχεση ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, διδάσκουν Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα στελέχη και τους υπαλλήλους του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας μας! Η αποκάλυψη αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεση της Ομάδας Δράσης για τα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στη χώρα μας προκειμένου να προωθήσει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, Γερμανοί, Ισπανοί, Γάλλοι, Βέλγοι και Ολλανδοί εμπειρογνώμονες ειδικοί σε θέματα φορολογικών ελέγχων και είσπραξης φόρων έχουν αναλάβει την επιμόρφωση των στελεχών και των υπαλλήλων του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας μας. Μεταξύ των άλλων, παραδίδουν μαθήματα … αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών για την άμεση είσπραξη φορολογικών οφειλών σε Έλληνες εφοριακούς.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στην έκθεση: «Το αυτοματοποιημένο σύστημα υπενθύμισης οφειλών τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη της Άνοιξης. Μια ακόμα αποστολή Βέλγων και Ολλανδών εμπειρογνωμόνων παρείχε επιπλέον βοήθεια σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα και την ηλεκτρονική παρακράτηση (αυτοματοποιημένη κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών). Η παροχή τεχνικής βοήθειας (ιδίως μέσω συμβούλων εγκατεστημένων στην Ελλάδα) διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των καθεστώτων καταβολής δόσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και των δανειστών την άνοιξη του 2013, τόσο σε σχέση με τους κρατικούς φόρους όσο και σε σχέση με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης».

Όπως προκύπτει, εξάλλου, από την έκθεση της Task Force, η παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των βασικών λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης είχε και τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά το διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου:

Βασική κατάρτιση στον τομέα των φορολογικών ελέγχων: Πραγματοποιήθηκε διερευνητική αποστολή από Γερμανούς εμπειρογνώμονες με σκοπό την παροχή βοήθειας κατά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος βασικής επιμόρφωσης στον τομέα των φορολογικών ελέγχων από επιμορφωτές πλήρους απασχόλησης.

Σημαντικοί φορολογούμενοι: Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης από Ισπανούς εμπειρογνώμονες με θέματα τον φορολογικό έλεγχο των σημαντικών φορολογούμενων του χρηματοοικονομικού τομέα. Επίσης υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, από εμπειρογνώμονα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ TAXUD). Έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, με τον αριθμό των φορολογικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν να έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2013 σε σχέση με το 2012 (164 έναντι 66).

Φορολογικός έλεγχος εύπορων ιδιωτών: Παρασχέθηκε τεχνική βοήθεια στο νεοϊδρυθέν Κ.Ε.Ε.Ι. (Κέντρο Ελέγχου Εύπορων Ιδιωτών) από Γάλλους εμπειρογνώμονες, με σκοπό την υποστήριξη της χρήσης μεθόδων έμμεσου φορολογικού ελέγχου για τον έλεγχο των τραπεζικών εμβασμάτων προς το εξωτερικό.

Eπίλυση διαφορών: Η τεχνική βοήθεια που παρασχέθηκε από Ολλανδό εμπειρογνώμονα (Απρίλιος-Ιούλιος) συνέβαλε στη δημιουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της φορολογικής διοίκησης.

πηγη

Αρέσει σε %d bloggers: