Ο Λέων της Σπάρτης πήρε ανάποδες

αἰέν ἀριστεύειν

Ο Λέων της Σπάρτης πήρε ανάποδες 

Οταν καταγγέλλεις το Μνημόνιο, καταγγέλλεις ταυτοχρόνως τη δανειακή σύμβαση (που περιέχει) και διαπραγματεύεσαι εκ νέου μιαν άλλη, χωρίς μνημόνιο, Είναι τόσον απλό.

Η υπάρχουσα δανειακή σύμβαση κινείται μέσα στο πλαίσιο του Μνημονίου, το οποίο όμως την υπερβαίνειεπιβάλλει ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο (που αφορά, εκτός απ’ την εκτέλεση της σύμβασης, σε πλήθος άλλωνμέτρων οικονομικών, διαρθρωτικών, πολιτικών) και προκαλεί ανάλογεςπολιτειακές μεταλλάξεις.

Καταργώντας το Μνημόνιο, εν πρώτοις καταργείς το πολιτικό πλαίσιο(της υπαγορευόμενης έξωθεν πολιτικής) και βγαίνεις απ’ την πολιτειακήμετάλλαξη (αποκαθιστώντας την αυθεντία του Συντάγματος). Μετά

είναι στο χέρι σου, αναλόγως της εντολής αλλά και της δύναμης που σου έχει δώσει ο λαός, να διαπραγματευθείς εκ νέου ή (αναλόγως των εξελίξεων) να καταγγείλεις ολοσχερώς τη δανειακή σύμβαση, να

εξετάσεις τη νομιμότητα του χρέους, το μέγεθος, τη διάρκεια, να διεκδικήσεις τις πολεμικές αποζημιώσεις και ό,τι…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 661 επιπλέον λέξεις