Η βουλή σήμερα αποφασίζει για αναστολή χρηματοδότησης των κομμάτων και για τα ΑΕΙ