Ἡ Μνήμη…

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)

Βαθμολογία:

Νέα θωράκιση οχημάτων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο CUBE Defense Analysis:
Η εταιρεία Alcoa ανακοίνωσε ότι, η πλάκα θωράκισης ArmX 5456-H-151, πιστοποιήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Στρατού για…

Βαθμολογία: