Τι σημαίνει το μαύρο τρίγωνο στα κουτιά των φαρμάκων

Polychronis' Notepad

MediaAssets

Ένα μαύρο σύμβολο, ανεστραμμένο μαύρο τρίγωνο, θα εμφανίζεται σταδιακά το επόμενο διάστημα, στις πληροφορίες προϊόντος για τα φάρμακα που τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, με στόχο την προώθηση των αναφορών πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει βίντεο και ενημερωτικό υλικό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ ), εξηγώντας τη σημασία του μαύρου τριγώνου, το οποίο θα εμφανίζεται στις πληροφορίες προϊόντος ορισμένων εγκεκριμένων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το μαύρο τρίγωνο» έχει εισαχθεί πρόσφατα στην ΕΕ, στο πλαίσιο της έννοιας των φαρμάκων υπό συμπληρωματική παρακολούθηση και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 504 επιπλέον λέξεις