Στοιχεία χρονοστρατηγικής

UDemand

Του Νίκου Λυγερού

Δίχως χρονοστρατηγική δίνουμε έμφαση στο χώρο και θεωρούμε ότι η κυριαρχία του επαρκεί για τη συνέχεια, ενώ εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο η συνεκτικότητα, η οποία δεν εξασφαλίζει τίποτα για το μέλλον, διότι επικεντρώνεται μόνο και μόνο στο παρόν σαν να ήταν αιώνιο. Μπορούμε να εντοπίζουμε αυτήν την τάση σε όλα τα ισχυρά συστήματα που καταλήγουν και στο έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας και βέβαια στη γενοκτονία, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουν για να εξαφανίσουν οποιαδήποτε αμφισβήτησή τους. Ενώ η αντίσταση βρίσκεται μέσα στο χρόνο, διότι αυτός είναι ο χώρος της. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να λειτουργεί και η έννοια της αντεπίθεσης. Ως ενδιάμεσο που βρίσκεται μεταξύ της γεωστρατηγικής και της χρονοστρατηγικής, έχουμε την τοποστρατηγική που αφήνει την έννοια της απόστασης για να μελετήσει την έννοια της σχέσης. Κι όταν αυτή γίνεται διαχρονική μέσω της στρατηγικής, τότε γίνεται μονάδα της χρονοστρατηγικής. Πιο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 173 επιπλέον λέξεις