ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύλληψη δεν σημαίνει και έκπτωση από το κοινοβουλευτικό αξίωμα.

Olympia.gr

20130928-092833.jpg

Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε.
Το ότι συνελήφθησαν δεν σημαίνει ότι χάνεται η βουλευτική τους ιδιότητα.
Πρέπει να υπάρξει καταδικαστική απόφαση για να κριθεί εάν θα χάσουν την έδρα.
Επιπλέον, οι συλλήψεις έχουν γίνει μάλλον για σύσταση εγκληματικής

Δείτε την αρχική δημοσίευση 11 επιπλέον λέξεις