ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ

Olympia.gr

Είναι η μόνη περίπτωση που αναιρειται η βουλευτική ασυλία.
5 οι συλλήψεις μέχρι ατιγμης, αλλα 29

Δείτε την αρχική δημοσίευση 3 επιπλέον λέξεις