Διαλύουν τα δημόσια, αβαντάρουν τα ιδιωτικά ΑΕΙ

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

Της Αννας Ανδριτσάκη

Τη στιγμή που τρόικα και κυβέρνηση αποσύρουν το κράτος οι ιδιώτες βάζουν πόδι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τον τελευταίο καιρό το δημόσιο Πανεπιστήμιο με τη διαθεσιμότητα δέχεται ένα από τα πιο καίρια πλήγματα στην ήδη κλονισμένη λειτουργία του.

-Τον τελευταίο καιρό η ιδιωτική μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση παίρνει την πιο γερή ώθηση αναβάθμισης με τις πρώτες αναγνωρίσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων αποφοίτων κολεγίων.

-Τον τελευταίο καιρό συντελούνται οι πρώτες επίσημες πρωτοβουλίες σύμπραξης μεγάλων κολεγίων στην Ελλάδα με προοπτική την ίδρυση ιδιωτικού Πανεπιστημίου. Ναι. «Αν και όταν το επιτρέψει το Σύνταγμα», όπως λένε οι φιλόδοξοι κολεγιάρχες, θεωρώντας, όμως, βέβαιο ότι αυτό δεν θα αργήσει.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 998 επιπλέον λέξεις