Μια ιστάμενη λίθο, «βαίτυλο», έφεραν στο φως οι ανασκαφές στην κάτω πόλη του αρχαίου Ιδαλίου

ΕΛΛΑΣ

idalioΣτο ιερό τής «κάτω πόλης» κάτω από τη δυτική ακρόπολη, επικεντρώθηκαν οι φετινές ανασκαφές στην κάτω πόλη του αρχαίου Ιδαλίου. Το μεγάλο αυτό αδιατάρακτο ιερό συνεχίζει, σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, να κρύβει εκπλήξεις για τους ανασκαφείς.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 186 επιπλέον λέξεις