Σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου «ΚΑΕΚ ακινήτου» στο Ε9

Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

Σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου «ΚΑΕΚ ακινήτου» στο Ε9

                                                                                                                                                                                                                                       06/9/2013

Με τον νόμο 4164/2013 προβλέφθηκε η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με σκοπό την…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 48 επιπλέον λέξεις