Ο νέος Νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο Ν.4164/2013 – Επισημάνσεις

Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

KTHMATOLOGIO

Ο νέος Νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο Ν.4164/2013 (ΦΕΚ Α’ 156, 9.7.2013)

Σημαντικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη δημόσια περιουσία, αλλά και διευκολύνουν τις συναλλαγές των πολιτών στο πλαίσιο τόσο των διαδικασιών κτηματογράφησης, όσο και της λειτουργίας του Κτηματολογίου, περιλαμβάνει ο νέος νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο, ο οποίος δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τον νέο νόμο (άρθρο 1) συγχωνεύεται ο ΟΚΧΕ με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ σε ένα ενιαίο οργανισμό, ο οποίος ονομάζεται πλέον «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ» (ΕΚΧΑ ΑΕ) ενώ οι αρμοδιότητες για το πλαίσιο  διαχείρισης των γεωχωρικών πληροφοριών διατηρούνται στο ΥΠΕΚΑ. Με την ρύθμιση αυτή υπάρχει πλέον ένας φορέας της χώρας που ασχολείται απερίσπαστα με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των συναφών με το κτηματολόγιο και την χαρτογράφηση  της χώρας δραστηριοτήτων.

Οι βασικοί στόχοι του νέου Νόμου είναι:

  • η επιτάχυνση της κτηματογράφησης, με την επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διαγωνισμών ανάθεσης μελετών
  • η απλοποίηση της διαδικασίας επίλυσης των…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.895 επιπλέον λέξεις