Μία απάντηση στην κα. (Ντ)ρεπούση

Olympia.gr

Γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο:

hellas-evgomonousa-660

Ἀπὸ τὸ παρελθὸν, μία ἀπάντηση στὴν κα. (Ντ)Ρεπούση…

Βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ ὃπου, στὴν κοινωνία μας τουλάχιστον, οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὴν ἔννοιὰ τους καὶ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἡμιμαθεῖς ἐπιπλέουν ὡς φελλοὶ καταλαμβάνοντες ἀκόμη καὶ δημόσιες θέσεις. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἡμιμαθῶν δὲν θὰ ἔλειπε καὶ ἡ κυρία αὐτὴ ἡ ὁποία μὴ ἔχοντας νὰ ἐπιδείξει ἄλλο τι στὸ

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.323 επιπλέον λέξεις