Δεν τους χαρίζω 33 χρόνια δουλειάς!

netakias

Σε απόγνωση και οικονομικό στραγγαλισμό έχει οδηγήσει 53χρονο νεφροπαθή – καρκινοπαθή η επ’ αόριστον αναμονή για να περάσει από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Το ΧΩΝΙ κρατάει η Χρυσάλκηστις Μπαλαμούτη 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 513 επιπλέον λέξεις