Παραθυράκι αποφυγής της εμπλοκής των ΗΠΑ από τον Κέρι