Αφελής απορία

Olympia.gr

Εχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια που τα χαράτσια υπό διαφορετικές μορφές δεσπόζουν της καθημερινής επικαιρότητας. Πολά από αυτά θα μπορούσε να
τα αποδεχθεί κανείς στο πνεύμα πως εφ΄ όσον η χώρα έχει οικονομικό πρόβλημα
για το οποίο όλοι έχουμε την συμμετοχή μας αφού αυτοί που το δημιούργησαν
υπήρξαν οι εκλεκτοί μας. Ενα όμως από τα χαράτσια που δεν μπορώ να καταλάβω, είναι το χαράτσι της ακίνητης περιουσίας, και όχι φυσικά

Δείτε την αρχική δημοσίευση 142 επιπλέον λέξεις