ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK – Η ALPHA BANK ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981 ΤΟΥ ΤΑΠ. ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.

Greek Unions

Η ALPHA BANK ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981 ΤΟΥ ΤΑΠ.
ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.

Πληροφορηθήκαμε ότι την Τρίτη 3/9/2013, η τράπεζα προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης του 1981 του Τ.Α.Π (Ταμείο Ασφάλισης Πίστεως). Θα εξετάσουμε ενδελεχώς το κείμενο καταγγελίας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι συνάδελφοι οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Α) Βραχυπρόθεσμα η καταγγελία αποσκοπεί στην δημιουργία κλίματος πανικού για να φύγουν κακήν κακώς στην σύνταξη οι συνάδελφοι της πρώην Πίστεως. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από την πρόθεση της τράπεζας να πληρώσει όσο το δυνατό λιγότερα για προγράμματα εθελουσίας που ανακοινώνουν όλες οι τράπεζες,

Β) Αποτελεί προληπτική ενέργεια μπροστά στο ενδεχόμενο δικαίωσης των συνταξιούχων που υποβάλλουν ή θα υποβάλλουν αγωγές.

Γ) Η κίνηση της τράπεζας γίνεται σε έμμεση ή άμεση συνεννόηση με την ηγεσία του Σωματείου της Alpha Bank (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ). ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΝ ΣΕ…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 153 επιπλέον λέξεις