Όλα τα μάτια στην εποπτεία

Food for Thought

Εν όψει της ανακοίνωσης του ισολογισμού της τράπεζας πριν από την Γενική Συνέλευση, το μεγάλο ερώτημα θα είναι κατά πόσον αυτός θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο που αφορά στην περίπτωση Leptos, είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση η «Κ», η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για τον συγκεκριμένο πελάτη. Αυτό το στοιχείο, θα πρέπει από μόνο του να προκαλεί εντονότατες ανησυχίες για την ποιότητα των όποιων στοιχείων θα παρουσιάσει η τράπεζα ενόψει της Γενικής Συνέλευσης.

Από τη στιγμή που η ίδια η τράπεζα σχολιάζει πως για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, η εταιρεία δεν καταβάλλει «ούτε τους δεδουλευμένους τόκους», και από τη στιγμή που η τράπεζα προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις δανείων, υποχρεούται εκ των πραγμάτων να σχηματίσει και προβλέψεις. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν έγινε.

Έτσι, σχηματίζεται μια εικόνα που αποτελεί τον ορισμό του «μαγειρέματος των στοιχείων» της Τράπεζας Κύπρου με αποτέλεσμα το ύψος…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 539 επιπλέον λέξεις