Εισαγωγή στη θαλασσοστρατηγική

Η πρωτη κοινωνικη ιδιοσυντηρητη εφημεριδα www.thesvima.gr

Του Νίκου Λυγερού

Αν εξετάσουμε τη γεωστρατηγική ως αντικείμενο επιστημονικό που ασχολείται με τη γεωγραφία και τη στρατηγική, μέσω της τοποστρατηγικής που ασχολείται με την τοπολογία και τη στρατηγική, τότε μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ως τομέα που μελετά τις αποστάσεις και τις επαφές ειδικά για την ξηρά, δηλαδή τη γη. Με τον ανάλογο τρόπο μπορούμε να εισάγουμε τη θαλασσοστρατηγική που ασχολείται με τη θάλασσα και τη στρατηγική μέσω της απόστασης. Έτσι η θαλασσοστρατηγική μπορεί να παρουσιαστεί ως το alter ego της γεωστρατηγικής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η τοποστρατηγική είναι η γενίκευση της γεωστρατηγικής και της θαλασσοστρατηγικής, όπου η απόσταση έχει αντικατασταθεί από την έννοια της σχέσης. Από την τοποστρατηγική μέσω των γραφημάτων όπου εφαρμόζουμε ετικέτες βαρύτητας στις ακμές γειτνίασης, μπορούμε να περάσουμε στις ειδικές περιπτώσεις της γεωστρατηγικής και της θαλασσοστρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να εισάγουμε την έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπου δεν εξετάζουμε…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 62 επιπλέον λέξεις