Γιατί τα ελληνικά ΜΜΕ όταν αναφέρονται στη Συρία μιλάνε για «καθεστώς» ενώ όταν αναφέρονται στην Ελλάδα για κυβέρνηση;;;

αἰέν ἀριστεύειν

Γιατί τα ΜΜΕ στη χώρα μας όταν αναφέρονται στη Συρία χρησιμοποιούν τη λέξη «καθεστώς» («το καθεστώς Άσσαντ») ενώ όταν αναφέρονται στην Ελλάδα τη λέξη «κυβέρνηση» («η ελληνική κυβέρνηση»). Τι σημαίνει… καθεστώς;

Kαθεστώς: 1) το πολίτευμα που έχει καθιερωθεί ή επιβληθεί ως σύστημα διακυβέρνησης σε μια χώρα, 2) η επικρατούσα κατάσταση, η πολιτική, η κοινωνική, η οικονομική κλπ. πραγματικότητα σε μια χώρα και τα πρόσωπα και οι θεσμοί που την εκπροσωπούν και 3) το σύνολο των (πολιτικών, πολιτειακών, κοινωνικών κλπ.) δεδομένων που επικρατούν σε συγκεκριμένο χώρο ως σύστημα, η κυρίαρχη κατάσταση που αυτά συνθέτουν. (Λεξικό Μπαμπινιώτη 1998)

Δείτε την αρχική δημοσίευση 324 επιπλέον λέξεις