Επεξεργασία των αριθμητικών στοιχείων για τις μετατάξεις: Στατιστικά στοιχεία και χρήσιμοι πίνακες για τους εκπαιδευτικούς.

Παιδείας Εγκώμιον

2df88-1936paulklee281879-194029-southerngardens1936

των Γιάννη Κατράδη – Ανδρέα Παπαδαντωνάκη

Η επεξεργασία των αριθμητικών στοιχείων των υπουργικών αποφάσεων για το πλεονάζον προσωπικό και τα κενά μετατάξεων, παρέχει χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 203 επιπλέον λέξεις