«Σκυλιά! Θέλετε να ζήσετε για πάντα;»

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (MET.A.A.)

spectacular_euthanasiaΣτην  ιδεολογία της πολιτικής οικονομίας, το χρήμα είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο  για την πιο αποτελεσματική παροχή υλικών αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία, και  για αυτόακριβώς το λόγο  θα έπρεπε να είναι ανευ σημασίας, με την  οικονομική έννοια του όρου, δεδομένου ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα απλό «πέπλο»  πάνω από την πραγματική παραγωγή και διανομή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 557 επιπλέον λέξεις