Εφορία: Αλλα… κόλπα στις τροποποιητικές δηλώσεις

Εφορία: Αλλα... κόλπα στις τροποποιητικές δηλώσεις-Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα, αλλά οι εφορίες δεν τις αποδέχονται καθώς δεν μπορούν να κάνουν εκκαθάριση στο taxinet. Ποιες αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο. Ποιοι επωφελούνται από αυτές.

«Κλειστό» παραμένει το taxis net του υπουργείου Οικονομικών και έτσι ακόμη μίανέα ταλαιπωρία περιμένει χιλιάδες φορολογούμενους που θέλουν να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα, αλλά οι εφορίες δεν τις αποδέχονται, καθώς δεν μπορούν να κάνουν εκκαθάριση στο taxinet. Έτσι λοιπόν τον κόσμο που θέλει να τροποποιήσει τη φορολογική δήλωση του, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η αγωνία των φορολογουμένων που είτε περιμένουν επιστροφή φόρου, είτε πρέπει να καταβάλουν φόρο τον οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων είναι μια από τις φορολογικές συναλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί αδικαιολόγητη γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και κόστος για χιλιάδες φορολογούμενους.

Ηδη πάντως προωθείται νέο σχέδιο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων:

– Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις θα μπορούν πλέον να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσω του taxisnetγια τους φορολογούμενους που είναι πιστοποιημένοι και διαθέτουν κωδικούς. Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν θα μπορούν να επιλέξουν τη χειρόγραφη υποβολή. Σε δεύτερη φάση η υποβολή τους θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του ίντερνετ.

– Όσοι υποβάλλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση από την οποία προκύπτει πρόσθετος φόρος σε σχέση με την αρχική (π.χ. αύξηση του δηλούμενου εισοδήματος) τότε δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμο αλλά μόνο τον πρόσθετο φόρο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται και η προσκόμιση των δικαιολογητικών στην εφορία από τα οποία θα προκύπτει η αύξηση του εισοδήματος.

– Φορολογούμενος που υποβάλλει τροποποιητική δήλωση από την οποία θα προκύπτει μείωση του οφειλόμενου, σε σχέση με την αρχική δήλωση, φόρου τότε θα καλείται στην εφορία η οποία θα ζητά την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών που μειώνουν το εισόδημα. Επίσης, σε αυτούς τους φορολογούμενους θα επιβάλλεται και πρόστιμο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.

πηγη