Στἀ μουλωχτά προωθοῦν «ντροπολογία» ὑπέρ τοῦ ὑποδίκου Γεωργίου!

Προσθέστε ἐδῶ τὴν δική σας ἄποψη… (προαιρετικό)