Ξεκινά η… εκκαθάριση «κακών» δανείων

Ξεκινά η… εκκαθάριση «κακών» δανείων -Τα όρια για συμβιβασμούς και ρυθμίσεις
Πώς θα ανακτήσουν μέρος των οφειλομένων οι bad banks. Η νέα επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος και τα όρια για συμβιβασμούς, ρυθμίσεις δανείων και πλειστηριασμούς ακινήτων και δανείων. Τι αποκάλυψε η σύσκεψη με τους εκκαθαριστές.
Από τις bad banks ξεκινά το εγχείρημα ανάκτησης μέρους των οφειλομένων από προβληματικά δάνεια, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τις διαδικασίες ρυθμίσεων, συμβιβασμών αλλά και εκποίησης δανείων και ακινήτων.Χθες υπήρξε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της νεότευκτης 5μελούς επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων με τους εκκαθαριστές εννέα τραπεζών (ΑΤΕ, Τ.Τ., Proton, T Bank, FBB, Probank και τριών συνεταιριστικών), η οποία διενεργήθηκε παρουσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλου, και του υποδιοικητή Γ. Παπαδάκη.

Κατά τη διάρκεια αυτής, συζητήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εκκαθαρίσεις τραπεζών, ενώ ζητήθηκαν στοιχεία για το ποσοστό εισπραξιμότητας που μπορούν να επιτύχουν οι εκκαθαριστές.Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ζητά, με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο αίτημά του, τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων, για τις ακόλουθες συναλλαγές:

α) Συμβιβασμούς όταν η απαίτηση την οποία αφορά ο συμβιβασμός υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (περιλαμβάνονται κεφάλαια, τόκοι και έξοδα). Ως συμβιβασμοί νοούνται συμβάσεις που έχουν στοιχείο μερικής άφεσης χρέους ως προς το κεφάλαιο του δανείου.

β) Ρυθμίσεις δανείων, όταν η απαίτηση κατά του οφειλέτη υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, περιλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως ρυθμίσεις νοούνται ιδίως συμβάσεις, με τις οποίες παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου ή μειώνεται το επιτόκιό του. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αναφέρονται και σε δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

γ) Για τις εκποιήσεις ακινήτων, ορίζεται ότι διενεργούνται πάντοτε με πλειστηριασμό, η δε έγκριση από την Επιτροπή παρέχεται πριν από αυτόν και έχει ως αντικείμενο και την τιμή πρώτης προσφοράς. Σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μικρότερη των 150.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον με τα 7/10 της λογιστικής αξίας του ακινήτου.

δ) Εκποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια, συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και ομολόγων. Σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής δεν απαιτείται, εάν η λογιστική αξία του εκποιούμενου στοιχείου είναι μικρότερη των 150.000 ευρώκαι η τιμή πρώτης προσφοράς ισούται τουλάχιστον με τα 7/10 της λογιστικής αξίας ή όταν πρόκειται για εισηγμένους τίτλους σε οργανωμένη αγορά.

 πηγη