Ραντεβού των δυο με ηχηρό οχι Βενιζέλου στους πλειστηριασμούς των ακινήτων