Κασσής: Δεν δέχομαι εκβιασμούς του τύπου πλειστηριασμούς ή εκλογές