Τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση;

Olympia.gr

Στις 6/5/2010 δημοσιεύθηκε ο Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α65), το γνωστό ως «μνημόνιο» δηλαδή, με τον οποίο επιβλήθηκε «ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση», με έναρξη…

..την 1-7-2010.

Φυσικά, οι αντιδράσεις ήταν ακαριαίες…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 237 επιπλέον λέξεις