Μειώθηκαν κατά 10,4% η νέες παραγγελίες στη βιομηχανία