Συνταξιοδοτική απόλυση;

Olympia.gr

«Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει προσχέδιο νόμου το οποίο θα θέσει σε συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα-κινητικότητα περί του 1,5 εκατομμυρίου συνταξιούχους λαμβάνοντας έτσι αυτοί το 75% της σύνταξής τους. Μέσα σε οκτώ μήνες θα πρέπει οι συνταξιούχοι που θα τεθούν σε συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα-κινητικότητα, να απορροφηθούν από άλλο ασφαλιστικό ταμείο ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν σύνταξη. Για όσους δεν καταστεί δυνατό να απορροφηθούν από κάποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο, θα

Δείτε την αρχική δημοσίευση 59 επιπλέον λέξεις